Seminarium "STREFA G-2" w Radomiu

W dniu 26 stycznia 2013 roku w radomskim klubie  "STREFA G-2" odbyło się seminarium poświęcone zagrożeniom na jakie możemy być narażeni podczas zabawy w klubach rozrykowych.

 

 

Realizacja: WPM