Walka w parterze - Lublin 2006

Lublin - (22.IV.2006)

Tematem szkolenia w Lublinie była "walka w parterze"

 

 

Realizacja: WPM