Krav Maga RadomSekcje afiliowane Stowarzyszenia Krav Maga Polska

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNEJ ROZRYWKI – STAŻ W RADOMIU

Szkolenie ukierunkowane jest na bezpieczeństwo w miejscach publicznej rozrywki jakim są dyskoteki, pub-y, kawiarnie itp., gdzie może dojść do zagrożeń ze strony osób agresywnych, uzbrojonych w niebezpieczne przedmioty.

Zapraszamy Studentów sekcji KRAV MAGA jak i osoby nie trenujące, które chcą zadbać o bezpieczeństwo swoje i osób bliskich podczas imprez masowych o charakterze rozrywkowym. Nauczycie się identyfikować zagrożenia i minimalizować skutki agresji. Dowiecie się jak skuteczne są techniki KRAV MAGA w realnych sytuacjach poza salą treningową.
Staż połączony jest ze szkoleniem doskonalącym instruktorów KRAV MAGA SKMP oraz instruktorów służb mundurowych i pracowników ochrony, w tym żołnierzy WP – Instruktorów Walki w Bliskim Kontakcie.

W trakcie seminarium zrealizowane będą trzy panele tematyczne. Szkolenie ma charakter otwarty. Zajęcia dostosowane będą do poziomu i możliwości uczestników. Intensywność ćwiczeń i sposób nauczania daje satysfakcję wszystkim studentom KRAV MAGA oraz osobom, które z tym systemem walki i samoobrony mają kontakt okazjonalny lub jest to ich pierwsze spotkanie z taką formą szkolenia.

Szkolenie poprowadzą instruktorzy Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska. Główni prowadzący to:
ppłk Włodzimierz KOPEĆ
Prezes, współzałożyciel SKMP, wykładowca AWL, Szef Zespołu Walki i Specjalistycznych Szkoleń Strzeleckich. Twórca systemu szkolenia WwBK i BLOS funkcjonującego w Siłach Zbrojnych RP, 3 Darga KM, 1 Dan Judo, Szkoleniowiec Wojsk Specjalnych.

Piotr LIZAK
Prezes Stowarzyszenia KRAV MAGA – Polska, ekspert – specjalista w realnej samoobronie i walce w bliskim kontakcie. Ekspert w kwestii walk ulicznych – zwłaszcza z kilkoma napastnikami. Absolwent Prawa, konsultant w kwestii bezpieczeństwa. 3 Darga KRAV MAGA

asp. szt. Dariusz KOŁODZIEJ
Dyrektor ośrodka SKMP- Radom, policjant z wieloletnim doświadczeniem, szkoleniowiec instruktor jednostek specjalnych policji oraz wojska, wykładowca taktyki i technik interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Funkcjonariusz jednostki AT, Autor poradników i programów kursów samoobrony dla kobiet (bezpieczna kobieta/ bezpieczne miasto) 3 Darga KM.

TEMATYKA I PROGRAM STAŻU

PANEL SZKOLENIOWY OGÓLNY

Sposób poruszania się w tłumie,

Techniki odparcia ataku bezpośredniego,

Techniki samoobrony w przypadku osoby nieuzbrojonej i uzbrojonej,

Techniki walki z kilkoma napastnikami,

Wykorzystanie podręcznych przedmiotów do samoobrony,

Postępowanie w przypadku ewakuacji.

PANEL SPECJALISTYCZNY
(DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY, ORAZ ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH W FORMIE DYSKOTEK I INNYCH PODOBNYCH FORM ZABAW W OBIEKTACH ZAMKNIETYCH)

Aspekty prawne stosowania siły fizycznej oraz środków przymusu bezpośredniego,

Użycie siły fizycznej i technicznych środków przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji,

Techniki obezwładniania osoby agresywnej stwarzającej zagrożenie nieuzbrojonej i uzbrojonej, Techniki interwenci w stosunku do osoby zakłócającej przebieg imprezy, która nie podporządkowuje się poleceniom pracownika ochrony, stawia bierny bądź czynny opór,

Techniki obezwładniania i transportowania osób agresywnych w zależności od stopnia zagrożenia,

PANEL INSTRUKTORSKI
(
INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIA SAMOOBRONY DLA OSÓB CYWILNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW SZKOLEŃ W RESORTACH MUNDUROWYCH I PRACOWNIKÓW OCHRONY)

Bezpieczeństwo w trakcie zajęć z samoobrony

Formy i metody prowadzenia zajęć z samoobrony,

Metodyka nauczania wybranych technik z samoobrony i technik interwencji,

Prezentacja wybranych technik Militarnego programu KRAV MAGA – metodyka nauczania.

04.03.2023 sobota 11.00 – 15.00 – Dyskoteka Klub Explosion Radom ul. Wernera 10 A

05.03.2023 niedziela 11.00 – 14.00 – Zespół Szkół Samochodowych Radom ul. 25-go Czerwca 66

Wszystkie panele tematyczne będą realizowane w sposób otwarty dla wszystkich uczestników szkolenia, powyższe zagadnienia rozłożone są na dwa dni seminarium.

Seminarium ma charakter otwarty intensywność zajęć oraz dobór technik dostosowany będzie do poziomu i możliwości uczestników.

CENA KURSU

OPCJA I – udział w szkoleniu dzień I (sobota)

180 zł – członkowie SKMP
260 zł – niezrzeszeni w SKMP

OPCJA II – udział w szkoleniu dzień II (niedziela)

120 zł – członkowie SKMP
200 zł – niezrzeszeni w SKMP

OPCJA III – dwa dni szkolenia

260 zł – członkowie SKMP
340 zł – niezrzeszeni w SKMP

Dla pracowników ochrony i funkcjonariuszy służb mundurowych zniżka po okazaniu legitymacji służbowej tak jak dla członków SKMP.

Zakwaterowanie:

Organizator nie zapewnia noclegu. W przypadku potrzeby wykupienia zakwaterowania polecamy Hotel Gromada W Radomiu (ul. Narutowicza 9).

ZGŁOSZENIE I WPŁATY

Zgłoszenia udziału w stażu należy dokonywać u Instruktorów prowadzących sekcje lub do biura Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska w formie elektronicznej na adres biuro@kravmaga.org.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nr wybranej opcji. Zgłoszenie należy potwierdzić wpłatą minimum 60 zł. Pozostałą kwotę można dopłacić w dniu rozpoczęcia szkolenia w biurze organizatora.

Wpłat należy dokonywać na dane:

Stowarzyszenie Krav Maga Polska
60-175 Poznań, ul. Nagietkowa 1
Nr konta: 69 1020 4027 0000 1802 0389 9069 (PKO BP oddz. V w Poznaniu)
Tytułem: „Radom 2023, Imię Nazwisko, Nr wybranej opcji”