Krav Maga RadomSekcje afiliowane Stowarzyszenia Krav Maga Polska

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Radomski Ośrodek Krav Maga jest jednym z pierwszych ośrodków afiliowanych przez Stowarzyszenie Krav Maga Polska. Reprezentuje ono w naszym kraju największą organizację Krav Maga na świecie – Europejską Federację Krav Maga, która zrzesza ponad 20 000 adeptów tego systemu. Przynależność do tak wielkiej organizacji to możliwość współpracowania z najlepszymi instruktorami na świecie, która daje nam możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz bycia na bieżąco z technikami stale dostosowywanymi do pojawiających na świecie zagrożeń.

Jako członkowie Stowarzyszenia Krav Maga Polska kierujemy się w życiu codziennym następującym kodeksem moralnym:

 1. Kierowania się w swoim postępowaniu zasadami:
 • Uczciwości,
 • Opanowania,
 • Skromności.
 1. Respektowania postanowień statutowych i wewnętrznych Stowarzyszenia Krav Maga Polska.
 2. Okazywania szacunku instruktorom i innym uczestnikom zajęć.
 3. Używania technik Krav Maga wyłącznie w czasie treningów lub w samoobronie.
 4. Przyczyniania się do tworzenia atmosfery przyjaźni, szczerości i życzliwości.

Jak uczymy?

Krav Maga dla dorosłych i młodzieży

Treningi w Naszych sekcjach dostosowane są do potrzeb każdego adepta, bez względu na wiek i płeć, umożliwiając prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny oraz wypoczynek.

Organizowane szkolenia międzynarodowe, krajowe i lokalne ze współpracą z najlepszymi instruktorami ze służb mundurowych i cywilnych, pozwalają stale ulepszać wiedzę naszych adeptów w zakresie wykorzystania technik samoobrony w realnych sytuacjach: „Zagrożenia w dyskotece”, „Zagrożenia w tramwaju i innych środkach komunikacji miejskiej”, „Techniki Interwencji”, Walka bronią krótką i długą oraz strzelanie bojowe”, „Techniki samoobrony w parterze”.

Ponadto Radomski Ośrodek Krav Maga wychodząc naprzeciw potrzebom współpracując z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu i Stowarzyszeniem Bezpieczne Miasto zorganizował i przeprowadził na terenie Radomia i okolic: Kursy samoobrony dla kobiet, Kursy samoobrony dla seniorów, Kursy samoobrony dla pracowników MOPS i GOPS.
Instruktorzy naszego ośrodka Krav Maga stale uczestniczą w szkoleniu Wojska i Policji.

Przyjdź i sprawdź Nas – pierwszy trening GRATIS.

Znajdź sekcję dla siebie

Krav Maga dla dzieci

Krav Maga Kids to zajęcia skierowane do dzieci wieku od 7 lat. Mają na celu nauczenia dzieci zasad wzajemnego szacunku i tolerancji do innych, poczucia własnej wartości. Poprzez atrakcyjną formę zajęć wpływają na rozwój sprawności fizycznej.

Założeniem naszego nauczania, wg. programu przyjętego przez SKMP, jest:

 • odciągnięcie dzieci od komputera, smartfona oraz telewizora i wykształtowanie w dzieciach zdrowych nawyków ruchowych poprzez dostosowane techniki Krav Maga,
 • poprawa bezpieczeństwa i umiejętność prawidłowego zachowania się
  w sytuacji zagrożenia,
 • wyrobienie poczucia własnej wartości i poszanowania innych bez względu na wiek, rasę i wyznania religijne,
 • zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i ich rodziców,
 • wyrobienie umiejętności współpracy i prawidłowego rozwoju fizycznego poprzez gry i zabawy.

Zapraszamy do naszych sekcji Krav Maga Kids: