Stowarzyszenie Krav Maga PolskaOśrodek Radom

Kurs samoobrony

Kurs samoobrony skierowany jest różnych grup wiekowych oraz płci.

Nasz program obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania
w różnych sytuacjach oraz właściwego reagowania na zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki, dzięki którym przestaje być osobą bezbronną i bezradną. Zajęcia skupiają się na prewencji napaści, gwałtu, rozwoju poczucia własnej siły i wartości bojowej oraz wczesnego dostrzegania sygnałów nadchodzącego niebezpieczeństwa.

Wieloletnie doświadczenie w tej tematyce

Zakres ćwiczeń:

 • pozycje i poruszanie się w walce w różnych sytuacjach,
 • uderzenia i kopnięcia,
 • bloki i uniki,
 • uwalnianie się z chwytów, obchwytów oraz duszeń
 • wybrane techniki w parterze,
 • wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do samoobrony,
 • reakcja na zagrożenia w różnych miejscach (klatka schodowa, lokal, pojazd),
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • psychologiczne aspekty samoobrony (panowanie nad stresem)
 • działanie prewencyjne (rozpoznawanie zagrożeń i sposobów działania sprawców oraz przeciwdziałanie sytuacjom niebezpiecznym),
 • kształtowanie cech motorycznych i poprawa sprawności fizycznej.

Forma realizacji:

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej (tryb, dzienny lub zaoczny)

 • tryb dzienny: wybrane dni tygodnia i godziny (od poniedziałku do piątku),
 • tryb zaoczny: weekendowo (sobota lub niedziela)

Dokonywanie rezerwacji:

 • telefonicznie tel. 605 675 023
 • pocztą internetową e-mail: kravmaga@wp.pl